Fotovoltaika

Po konzultaci Vám navrhneme řešení, které bude odpovídat parametrům Vašeho požadavku. V našem návrhu zohledníme návratnost, Vaši spotřebu elektrické energie, změřenou intenzitu slunečního záření v místě možného umístění fotovoltaického panelu, sklon Vaší střechy, stětovou stranu. V návrhu zohledníme stávající řešení ohřevu Vaší teplé užitkové vodx ( pouze část slunečního záření je využita na elektrickou energii, zbytek záření je přeměněn na teplo). Ochlazováním fotovoltaického panelu panelem tepelným je vhodný způsob využití takto vytvořeného tepla, vyšší účinnosti panelu dosáhneme zajištěním jeho nižší teploty.

Podle typu zvoleného řešení zajistíme dotaci, jejíž výše odpovídá vybrané kategorii – dotace ve výši až 155.000 Kč. Veškerou administrativu s tím spojenou Vám zajistíme a zrealizujeme.

Dodání a instalace fotovoltaické elektrárny pro získávání vlastní elektrické energie pro soukromé účely do rodinných domů a firmy při různých alternativách akumulace.