Hybridní solární systémy

Hybridní solární systémy pracují s podporou záložního zdroje, tím může být také distribuční síť, ale  mohou pracovat v plně autonomním režimu. Nabízí řešení různých požadavků energetické soběstačnosti mnoha typů objektů.